METRALINE ZCHECK
Instrument pentru măsurarea rezistenței de buclă

Număr articol: M507A

Instrument pentru măsurarea impedanței buclei de împământare și a impedanței de linie.

  • Poate fi afișat tabelul dispozitivelor de protecție obișnuite
  • Afișaj digital, OLED color, iluminat, utilizat pentru comutarea între reprezentarea scurtă și detaliată a măsurătorilor
  • Iluminarea locului de efectuare a măsurătorilor cu ajutorul unui LED
  • Sistem patentat pentru asigurarea sondelor de testare
  • Compact și robust, potrivit pentru a fi folosit atât ȋn condiţii vitrege cât și ȋn condiţii de laborator

Domeniul de măsurare de la 0 la 200 Ω (0,27 Ω la 200 Ω conform VDE 0413 / EN 61557) permite calcularea curentului de scurtcircuit de la 0 la 23 kA.

Următoarele măsurători pot fi efectuate cu METRALINE Z-CHECK:

  • Măsurarea impedanţei buclei de ȋmpămȃntare ȋn caz de defect, curent de scurtcircuit
  • Măsurarea impedanţei buclei de ȋmpămȃntare ȋn caz de defect, curent de scurtcircutit – fără declanșarea protectiei RCCB
  • Impedanța liniei, curent de scurtcircuit
  • Tensiune de linie
  • Succesiune faze

1 Instrument cu sondă de testare mobile METRALINE ZCHECK

4 Baterii (AAA)

1 Husă

1 Instrucțiuni de utilizare în formă abreviată

1 CD-ROM cu instrucțiuni de operare în limbile disponibile

1 Certificat de calibrare din fabrică