METRALINE RCDCHECK
Instrument pentru testarea RCD-urilor

Număr articol: M507B

Instrument pentru verificarea caracteristicilor RCCB-urilor.

În special, aceasta implică măsurarea tensiunii de atingere, a timpului de declanșare și a valorii curentului de declanșare pentru RCCB-uri de tip A, AC și S, precum și pentru RCD-uri de tip F.

 • Afișaj digital, ecran OLED color iluminat
 • Iluminarea locului de efectuare a măsurătorilor cu ajutorul unui LED
 • Sistem patentat pentru asigurarea sondelor de testare
 • Compact și robust – pentru depanare/service, atât ȋn condiţii vitrege cât și ȋn condiţii de laborator

Testarea dispozitivelor de măsurare a curentului rezidual (RCCB)

 • Măsurarea tensiunii de atingere fără declanșarea RCCB-ului. Tensiunea de atingere este măsurată față de curentul rezidual, folosind ⅓ din valoarea curentului rezidual nominal
 • Test de declanșare utilizând curentul rezidual nominal, măsurare a timpului de declanșare

Teste speciale pentru verificarea RCD-urilor

 • Testarea RCD-urilor prin aplicarea unui curent rezidual de valoare progresiv crescătoare, inclusiv cu indicarea curentului de declanșare
 • Testarea RCD-urilor la Iƒ´N = 10, 30, 100, 300 și 500 mA
 • Testarea RCD-urilor cu 1/2 IΔN, 1 IΔN, 2 IΔN, 5 IΔN pȃnă la 100 mA curent nominal
 • Testarea RCD-urilor cu jumătăţi de undă (curent continuu pulsatoriu) pentru determinarea timpului și a curentului de declanșare

Testarea RCD-urilor speciale

 • Selective, tip AC, tip A

Măsurarea tensiunii de linie și a impedanţei buclei de defect

1 Instrument cu sondă de testare mobile METRALINE RCDCHECK

4 Baterii (AAA)

1 Husă

1 Instrucțiuni de utilizare în formă abreviată

1 CD-ROM cu instrucțiuni de operare în limbile disponibile

1 Certificat de calibrare din fabrică