Gossen Metrawatt Camille Bauer
Gossen Metrawatt Camille Bauer

NEXONIQ

Cod furnizor: Z957A

NEXONIQ este un modul IZYTRONIQ care permite transferul de date provenite din fișierele ETC ale instrumentelor vechi și din software-ul GMST.

NEXONIQ este un modul software opțional pentru IZYTRONIQ. NEXONIQ face posibilă atât citirea datelor provenite de la instrumentele de testare vechi și convertirea simultană în formatul IZYTRONIQ, cât și conversia datelor din fișierele ETC existente deja în IZYTRONIQ. Datele pot fi transferate din fișierele Excel existente câtre IZYTRONIQ XML. Utilizatorii software-ului GMST pot converti datele existente din baza de date GMST în IZYTRONIQ XML.

REPERE
 • Citirea datelor provenite de la instrumente vechi (Gossen Metrawatt)
 • Conversia datelor către formatul IZYTRONIQ
 • Conversia datelor provenite de la fișierele ETC, către formatul IZYTRONIQ
 • Conversia datelor provenite din fișierele EXCEL, către formatul IZYTRONIQ
 • Următoarele date pot fi convertite:
 • ID
 • Denumire
 • Număr de serie
 • Producător
 • Tip
 • Departament
 • Centru de cost
 • Comentariu
 • Conversia datelor provenite de la GMST, către formatul IZYTRONIQ

Lista instrumentelor conectate:

SECUTEST SIII+
SECUTEST SIII+H

SECUTEST S2N+
SECUTEST S2N+10
SECUTEST PSI – Modul
SECUTEST SI – Modul
SECUTEST SI+ – Modul

PROFITEST MTECH
PROFITEST MBASE
METRISO PRIME 10

GEOHM XTRA
GEOHM PRO

PROFITEST PVSUN MEMO

Licență software NEXONIQ 
Dongle pentru NEXONIQ