Gossen Metrawatt Camille Bauer
Gossen Metrawatt Camille Bauer

Sumatoare / Concentratoare din seria U160x

Stații de concentrare a semnalelor

Sumatoarele pentru sistemele de control al energiei, achiziționează, prin interfețe diferite, măsurători realizate de contoare (de electricitate, gaz, etc.) și le evaluează prin canale interne de calcul.

Valorile astfel determinate pentru energia consumată, sunt însumate sincron în raport cu intervalul de măsurare agreat de furnizorul de servicii (energetice sau de altă natură), pe perioade de timp predefinite și un interval programabil, fiind stocate împreună cu valorile maxime respective.

Folosind această bază de date independentă privind consumul înregistrat, pot fi măsurate, vizualizate, optimizate și facturate în raport cu centrele de cost, toate consumurile de natură energetică sau de altă natură.

U1601

Text.

U1602

Text.

U1603

Text.