MAVOWATT 20 – Analizor de calitate a energiei electrice

Cod furnizor: M810A

MAVOWATT 20 – Analizor de calitate a energiei pentru rețele electrice trifazate. Dispozitivul este conceput pentru înregistrarea și analiza parametrilor rețelelor electrice trifazate, auditarea nivelului costurilor cu energia electrică, a emisiilor de CO2, atât în cazul furnizorilor de energie cât și în cazul consumatorilor industriali. Afișajul cu ecran tactil color, setările automate, rapoartele ușor de citit și software-ul DranView fac instrumentul ușor de utilizat în toate industriile.

CARACTERISTICI PRINCIPALE

 • Configurare ușoară și rezultate rapide – configurarea automată ghidează utilizatorul în mod fiabil către ținta dorită
 • Capacitate mare de înregistrare și transfer rapid de date datorită cardului de memorie CF detașabil de până la 32 GB
 • Măsurători de precizie și înregistrare continuă: 0,1% eroare pentru tensiune și curent, 256 de eșantioane pe perioadă
 • Detectarea întreruperilor alimentării cu energie
 • Înregistrarea armonicilor și a golurilor / supratensiunilor
 • Determinarea impactului asupra mediului
 • determinarea emisiilor de CO2 în raport cu consumul de energie
 • Rapoarte clare despre consum și energie
 • Înregistrarea valorilor măsurate și afișarea depășirilor limitelor
 • Analiză cuprinzătoare a energiei
 • Măsurarea separată a energiei consumate și a celei livrate, cu evaluarea pe zone tarifare
 • Intrare de măsurare diferențiată suplimentară
 • Este posibilă măsurarea tensiunii N-PE și a curentului prin conductorul neutru
 • Intrări de măsură, cuplate DC
 • Poate fi măsurată tensiunea AC și DC
 • Evaluarea rezultatelor utilizând software-ul DranView

AVANTAJE

MAVOWATT 20 înregistrează peste 50 de parametri electrici, inclusiv parametrii generali (U, I, P, PF etc.), precum și valorile de putere și consum, armonici (THD, TID, armonici individuale) și alți parametri, cum ar fi energia consumată și exportată în rețea. Majoritatea parametrilor pot fi măsurați în timp real și afișați sub formă grafică. Raportarea avansată a cererii (consumului) de energie este o caracteristică cheie a MAVOWATT 20, dar prin detectarea fluctuațiilor de tensiune RMS, instrumentul acoperă și calitatea energiei într-o anumită măsură. Tensiunile L-N și L-L sunt comparate, de la o perioadă la alta, cu o toleranță de ± 10%. Atunci când se încalcă o limită, evenimentul corespunzător este înregistrat într-o listă cronologică, incluzând text ușor de interpretat, data și ora producerii evenimentului, clasificarea sub categoria gol sau supratensiune, precum și durata și valoarea minimă / maximă a încălcării limitei. Pentru analiza vizuală a distorsiunilor și alte evaluări ale rezultatelor, este posibilă efectuarea de măsurători instantanee ale tensiunii și curentului, la intervale reglabile, utilizând software-ul DranView .

CONSUM

Gama diversă de aplicații acoperă diverse necesități, variind de la punerea în funcțiune, monitorizarea și întreținerea rețelelor și sistemelor electrice, până la verificarea sistemelor de recuperare a energiei. De exemplu, acest lucru face posibilă măsurarea simultană a puterii de intrare și ieșire a invertoarelor fotovoltaice pentru a determina eficiența acestora.

MAVOWATT 20 este de asemenea foarte potrivit și pentru evaluarea surselor de energie regenerabile, găsindu-și aplicabilitate în:

 • Punerea în funcțiune a turbinelor eoliene
 • Monitorizarea generatoarelor individuale sau a unui întreg sistem de generare
 • Aplicații fotovoltaice, determinarea eficienței invertorului, măsurători de curent alternativ și continuu
 • Controlul direcției circulației de putere – producție sau consum
 • Punerea în funcțiune, monitorizarea și întreținerea sistemelor de alimentare cu energie electrică
 • Verificarea controlului sistemelor de compensare a puterii reactive
 • Controlul nivelului de armonici
 • Verificarea funcționării filtrelor de compensare a armonicilor
 • Măsurarea și monitorizarea tuturor mărimilor relevante pentru evaluarea funcționării rețelelor, linilor, circuitelor și sistemelor electrice
 • Contabilizarea consumului de energie și a costurilor, determinarea caracteristicilor curente de încărcare zilnică, săptămânală și lunară
 • Обширный анализ потребления, мощности и гармоник – идеально подходит для мероприятий, нацеленных на экономию энергии и снижение затрат, а также в области возобновляемых источников энергии
 • Автоматические настройки – легко начать работу
 • Четкие отчеты по потреблению мощности
 • Калькулятор выбросов CO2 – определение воздействия на окружающую среду
 • Интуитивное управление благодаря сенсорному дисплею VGA
 • 8 измерительных входов (4 напряжения и 4 тока), дифференциальный канал D
 • Измерение постоянного и переменного напряжения
 • Высокая точность измерений: 0,1% для напряжения и тока
 • Высокое разрешение: 256 выборок за период, непрерывная запись
 • Запуск регистрации всех параметров, обнаружение среднеквадратичных провалов и выбросов более чем ± 10% от номинального напряжения
 • Очень большая продолжительность записи: сменные носители данных объемом до 32 ГБ
 • Работа от сети или батареи – работа до 3 часов с аккумулятором
 • Программное обеспечение DranView для автоматических отчетов при проведении энергоаудита входит в комплект поставки
 • Интуитивное управление
 • Сенсорный экран для удобного управления прибором
 • Мастер настройки для автоматической настройки и определения типа сети
 • Оценка с помощью программного обеспечения DranView – ведущего в мире программного обеспечения в области анализа мощности

Регистратор качества электроэнергии MAVOWATT 20, включая комплект измерительных кабелей, аккумулятор, зарядное устройство, карту памяти CF 4 ГБ, программное обеспечение DranView 7 Professional для MAVOWATT 20 и сумку для переноски

DRANVIEW

Программное обеспечение для анализаторов качества электроэнергии серии MAVOWATT.

DranView позволяет экспертам в области энергетики быстро и легко визуализировать и оценивать данные, относящиеся к качеству электроэнергии и мониторингу.

ПО удобно в использовании, включает в себя автоматизированные функции и объединяет мощные аналитические возможности и адаптируемые параметры, чтобы удовлетворить потребности каждого пользователя.

DranView поддерживает более 12 языков (в том числе и русский) и успешно используется тысячами клиентов по всему миру. DranView доступен в двух разных версиях, а именно Pro и Enterprise.

Данные, собранные всеми анализаторами качества электроэнергии MAVOWATT, можно оценить и задокументировать на ПК. Это касается следующих моделей: MAVOWATT 230, 240, 270, 270-400, а также 20, 30, 40, 70 и 70-400.

DranView Enterprise также совместим с продуктами других производителей, которые используют такие форматы данных, как PQDIF, COMTRADE, CSV и TXT.