Gossen Metrawatt Camille Bauer
Gossen Metrawatt Camille Bauer

Testarea electrosecurității tablourilor electrice de joasă tensiune

Anlagensicherheit auf dem PrüfstandO gamă largă de tablouri electrice și aparate de comandă de joasă tensiune poate fi regăsită în diverse aplicații industriale, comerciale și de gestionare a clădirilor (BMS). Astfel, în orice instalație întâlnim tablouri electrice de distribuție de joasă tensiune, distribuitoare de energie electrică (distriblocuri), tablouri de distribuție secundară, alte sisteme de distribuție și control, aparate de măsură și distribuție. În special în cazul în care sunt implicate sisteme de comutație și control pentru mașini, procese și sisteme, sunt de obicei necesare tablouri electrice de automatizare specifice aplicației, astfel încât soluțiile de sistem standardizate sunt rareori utilizate. Acest lucru are ca rezultat cerințe mult mai stricte pentru tehnicienii și inginerii în domeniul instalațiilor electrice, în ceea ce privește fabricarea și testarea ansamblurilor de aparate de comandă respective – personalul calificat este responsabil pentru selectarea și dimensionarea echipamentului instalat, precum și pentru cablarea internă și conectarea liniilor și cablurilor de alimentare.

CERINȚE ÎN CONFORMITATE CU NORMATIVELE

Reglementările aplicabile privind produsele utilizate în construirea instalațiilor electrice, constituie baza legală pentru evaluarea funcționării corecte a echipamentelor unui sistem electric. În plus față de cerințele generale ale legislației românești, acestea includ și cerințele stabilite în directiva UE pentru  joasă tensiune și, acolo unde este cazul, în directiva referitoare la echipamente electrice. Domeniul de aplicare al directivei de joasă tensiune, care este în vigoare în întreaga UE din aprilie 2016, acoperă toate dispozitivele electrice proiectate pentru tensiuni nominale în intervalul de la 50 la 1000 V c.a. și 75 până la 1500 V c.c. Prin intermediul evaluărilor conformității, documentației tehnice, instrucțiunilor de funcționare și informațiilor de siguranță, producătorii și importatorii acestui tip de echipamente trebuie să se asigure că echipamentul nu prezintă pericole atunci când este utilizat corespunzător.

După o perioadă de tranziție de puțin peste patru ani, proiectarea, instalarea și testarea  ansamblurilor de tablouri și aparate de comandă de joasă tensiune, trebuie acum să respecte prevederile stabilite în IEC 61439 din noiembrie 2014. Sistemele de distribuție a energiei electrice pentru tensiuni nominale de până la 1000 V c.a. și 1500 V c.c. puse în funcțiune de la această dată trebuie să fie proiectate și documentate în conformitate cu acest standard, dacă sunt utilizate dispozitive din grupe de produse al căror standard de produs face trimitere la IEC 61439.

RĂSPUNDEREA EXTINSĂ A PRODUCĂTORULUI

În același timp, responsabilitatea producătorului a fost extinsă la intrarea în vigoare a IEC 61439. Companiile din domeniul proiectării și execuției de instalații electrice, sunt acum considerate și producători. Acum este responsabilitatea electricianului calificat să întocmească propriul său raport verificare a proiectului, pe lângă prima aprobare, pentru toate modificările de proiect făcute de el însuși, care se abat de la omologarea de tip emisă de producătorul original. Acest lucru certifică, pentru utilizator, siguranța electrică a sistemului. Verificarea este împărțită într-o serie de etape menite să asigure certificarea unor caracteristici relevante pentru siguranță, care trebuie validate cu verificări individuale prin testare, comparare cu un proiect sau o altă evaluare de referință.

La finalizarea sau punerea în funcțiune a unui astfel de ansamblu de aparatură de comutație, electricianul care efectuează lucrările trebuie să pregătească o omologare de tip pentru a documenta orice defecțiuni de material și de fabricație și pentru a verifica dacă fiabilitatea operațională a sistemului de distribuție este conformă cu standardele. Omologarea de tip certifică instalarea în conformitate cu cerințele tehnice și performanțele de operare. În plus față de verificările individuale, sunt necesare de asemenea detaliile referitoare la compania instalatoare, precum și o denumire de tip sau un număr de identificare corespunzător înregistrărilor documentației ulterioare.

TEHNOLOGIE DE MĂSURĂ ȘI SARCINI DE MĂSURARE

Testarea inițială a unui ansamblu de aparate de comandă și de control include etapele de inspecție vizuală, testare și măsurare. Inspecția vizuală, de exemplu, este utilizată pentru a se asigura conformitatea în ceea ce privește clasa de protecție necesară a carcaselor. Testarea distanțelor minime de izolație poate fi efectuată și în acest mod, dacă distanțele sunt în mod evident mai mari decât cele specificate de standard. În cazul unor distanțe mai mici, trebuie efectuat un test cu tensiune ridicată și măsurători fizice. Inspecțiile vizuale sau testarea pot fi utilizate pentru a verifica conformitatea cu instrucțiunile de asamblare, pentru a examina conexiunile circuitului intern, în special conexiunile cu șurub, pentru a verifica funcționarea corectă din punct de vedere mecanic a interblocărilor și elementelor de acționare.

Gossen Metrawatt recomandă PROFITEST PRIME, un instrument de testare deosebit de performant, utilizat pentru testarea metrologică a măsurilor de protecție electrică a ansamblurilor de aparate de comandă și de control. Domeniul de funcții al instrumentului acoperă aproape întregul spectru de funcții de testare necesare pentru sistemele de joasă tensiune de până la 1000 V c.a. / 1500 V c.c., inclusiv măsurarea curentului de scurgere și de atingere, precum și a tensiunii reziduale. Versiunea PRIME AC a instrumentului este, de asemenea, capabilă să efectueze teste cu înaltă tensiune de până la 2500 V c.a., 500 VA. Instrumentul este protejat conform CAT IV și este echipat cu o tehnologie specială de siguranță, astfel încât testarea poate fi efectuată numai cu ajutorul unui comutator cu cheie, a unei lămpi de semnalizare și a unui comutator de oprire de urgență și numai atunci când ambele pistoale HV sunt activate simultan. În plus față de secvențele automate predefinite pentru executarea rapidă a diferitelor sarcini de măsurare, pot fi programate și secvențe de test individualizate.

SECVENȚE DE TESTARE ȘI MĂSURĂTORI CHEIE
  • Asigurarea protecției împotriva șocurilor electrice și rezistența la scurtcircuit a sistemului de distribuție, se numără printre cele mai importante sarcini de testare pentru ansamblurile de aparate de comandă și de comandă de joasă tensiune. Toate ansamblurile de aparatură și aparatele de comandă, trebuie să fie echipate cu un conductor de protecție care să deconecteze sursa de alimentare în cazul apariției unei defecțiuni – de exemplu din cauza izolației defectuoase. Protecția împotriva consecințelor unei defecțiuni interne este asigurată, în cazul în care diferitele părți conductoare expuse ale ansamblului tabloului și aparatului de comandă sunt conectate efectiv la terminalul conductorului de protecție extern, iar rezistența circuitului nu depășește o valoare de 0,1 Ω. Pentru verificare, trebuie utilizat un instrument de măsurare a rezistenței care să ofere un curent alternativ sau continuu de cel puțin 10 A pentru durata de testare necesară fiecărei părți conductoare expusă în interiorul ansamblului de aparatură, până la terminalul conductorului de protecție extern. PROFITEST PRIME face posibilă accesarea etapelor individuale de testare prin intermediul unui comutator rotativ și măsurarea continuității conductorului de protecție cu un curent de până la 25 A.
  • Toate echipamentele electrice ale tabloului electric sau de comandă, trebuie conectate la efectuarea testului de izolație. Singurele excepții de la această regulă includ dispozitivele proiectate pentru o tensiune de testare mai mică în conformitate cu reglementările aplicabile, precum și componentele consumatoare de curent, cum ar fi înfășurări, instrumente de măsurare și dispozitive de protecție la supratensiune, care ar declanșa scurgerea unui curent dacă s-ar aplica tensiunea de testare. Se testează tensiunea de izolație a  circuitelor de putere și a circuitelor auxiliare și de control conectate. Circuitele auxiliare și de control care nu sunt conectate la un circuit de alimentare, sunt testate separat la tensiune mai mică. Tensiunea de testare utilizată, de 1000 până la 2700 V c.a., depinde de tensiunea nominală de izolație a circuitului testat și nu poate depăși 50% din valoarea tensiunii nominale a instalației la momentul efectuării testului. După atingerea valorii maxime, tensiunea de testare este menținută timp de 60 (+2) secunde. Datorită faptului că testarea cu tensiune alternativă are ca rezultat o solicitare mai mare a circuitului testat, testarea cu tensiune directă (DC) ar trebui efectuată numai dacă, de exemplu, filtrele sau condensatoarele împiedică măsurarea cu tensiune alternativă. Secvențele corespunzătoare pot fi stocate în PROFITEST PRIME AC și pentru aceste proceduri de testare.
  • O altă sarcină de testare implică verificarea încălzirii. Se verifică faptul că temperaturile de funcționare nu au ca rezultat afectarea funcțională sau îmbătrânirea prematură a ansamblului de techipamente și aparate de comandă ale tabloului electric, dar și modul în care se face disiparea căldurii excesive – nu către conductoarele exterioare. Un senzor combinat de temperatură / umiditate este conectat PROFITEST PRIME, pornindu-se programul de testare stocat. Atât înainte, cât și după testare, temperatura ambientală și umiditatea relativă trebuie să rămână în limitele specificate.
  • În cele din urmă, testarea măsurilor de protecție la ansamblurile de aparate de comandă și control, include măsurarea curentului de scurgere conform standardelor, adică curentul conductorului de protecție în conformitate cu VDE 0701-0702, precum și curentul de atingere la părțile conductoare expuse care nu sunt conectate la conductorul de protecție VDE 0701-0702. Carcasele izolate, mânerele și conductoarele trebuie, de asemenea, testate pe parcursul acestei proceduri. Diverse metode de măsurare sunt puse la dispoziție de PROFITEST PRIME pentru aceste sarcini de testare. Curentul conductorului de protecție poate fi măsurat prin măsurare directă cu două sonde de măsurare și un șunt intern, sau cu un clește de curent extern plus filtru direct prin intermediul conductorului de protecție. Alternativ, este posibilă măsurarea diferențială prin conductoare active L-N folosind un clește de curent extern. Măsurarea curentului de atingere, se realizează cu două sonde și un șunt intern.

CE VĂ PUTEM OFERII:

PROFITEST PRIME : tehnologie de ultimă oră

PROFITEST PRIMEFiind cel mai sigur instrument de testare din clasa sa de produse, PROFITEST PRIME îndeplinește toate criteriile de siguranță pentru CAT III până la 600 V și CAT IV până la 300 V și este aprobat pentru testarea, verificarea și supravegherea măsurilor de protecție în domeniul instalațiilor de joasă tensiune, până la 1000 V c.a. și 1500 V c.c. în conformitate cu DIN EN 61557 / VDE 0413.
Pentru prima dată, pot fi efectuate și măsurători de buclă pentru întrerupătoarele de curent rezidual AC / DC aferente convertizoarelor de frecvență pentru mașini electrice. Modul de control al impulsurilor este un USP metrologic suplimentar, prin intermediul căruia poate fi localizată cu ușurință deteriorarea izolației, de exemplu, în sistemele de conductoare. Datorită faptului că utilizând PROFITEST PRIME, măsurătorile pot fi efectuate atât în ​​sistemele de 690 V c.a., cât și în cele de 800 V c.c. și deoarece pot fi măsurate tensiuni de până la 1000 V c.a. și c.c., un singur instrument este acum suficient pentru testarea electrosecurității sistemelor fotovoltaice și a turbinelor eoliene, precum și a stațiilor de încărcare pentru electromobilitate – acestea în plus, față de posibilitatea de testare a tablourilor electrice, mașinilor și sistemelor industriale.

Flexibilitatea este oferită în special de bateria reîncărcabilă integrată, care furnizează suficientă energie pentru efectuarea a până la 1000 de măsurători în cazul în care nu este posibilă alimentarea din rețea.

IZYTRONIQ : O nouă dimensiune a tehnologiei de testare

IZYTRONIQ

Pentru a simplifica secvențele de testare și cerințele de documentare, valorile măsurate pot fi introduse în software-ul de evaluare IZYTRONIQ al PROFITEST PRIME, prin intermediul funcției push / print, prin utilizarea interfețelor Bluetooth și USB. Astfel, pot fi corelate măsurătorile provenite de la mai multe dispozitive de măsură.

Registrele de testare complete – de la întregul sistem până la punctele individuale de măsură – pot fi introduse prin intermediul software-ului, pentru definirea și salvarea secvențelor și pașilor de testare și pentru documentarea într-un mod pregătit a face față oricărui audit .