Gossen Metrawatt Camille Bauer
Gossen Metrawatt Camille Bauer

Standarde și proceduri, pentru testarea electrosecurității în cazul mașinilor electrice

Testarea electrosecurității în cazul mașinilor electrice este una dintre măsurile esențiale de protecție utilizate de companii pentru a preveni accidentarea operatorului. În afară de coroziunea electrochimică și curentul de scurtcircuit, cele mai frecvente pericole pentru operator includ  exploziile, incendiile, arcurile electrice și curentul de atingere. Astfel, mașinile electrice trebuie testate cu atenție înainte de punerea în funcțiune, precum și apoi la intervale regulate, respectiv după finalizarea oricăror reparații sau modificări.

MĂSURI DE PROTECȚIE DE DURATĂ

Normen und Messverfahren zur Prüfung der Schutzmaßnahmen an und in elektrischen Maschinen Înainte de punerea în funcțiune a unei mașini electrice instalate, trebuie verificată siguranța funcțională a acesteia.

Pe baza unei evaluări a pericolelor, în conformitate cu standardele românești privind securitatea și sănătatea în muncă, precum și regulile tehnice de siguranță în exploatare, sunt determinate: domeniul de aplicabilitate al testării, tipurile de teste care vor fi efectuate, termenele de execuție ale testelor respective precum și personalul desemnat pentru efectuarea testelor. Testarea periodică a mașinilor instalate permanent trebuie efectuată o dată la patru ani. Intervalele sunt scurtate la doar șase luni pentru mașinile portabile și tipurile speciale de componente de sistem.

Standardele de produs stabilite în DIN EN 60204-1 (VDE 0113-1) pentru siguranța mașinilor și a echipamentelor electrice aferente, servesc drept bază pentru testarea inițială. Acestea acoperă, de asemenea, mașinile instalate permanent și sunt aplicabile de la terminalul de conectare la rețea-sau de la priza electrică în cazul mașinilor gata de conectare.

SIGURANȚA ÎN PROCESUL DE TESTARE

Siguranța operatorului în timpul testării, este prioritară. Din acest motiv, în conformitate cu EN 60204-1 / VDE 0113-1, trebuie prevăzut un dispozitiv de deconectare pentru fiecare conexiune la rețea a uneia sau mai multor mașini testate, precum și pentru fiecare sursă de alimentare generală. Dincolo de aceasta, sunt necesare și dispozitive adecvate pentru deconectarea echipamentelor electrice, pentru a permite lucrul în stare dezactivată, izolată din punct de vedere electric. În cele din urmă, instrumentul de măsură trebuie să ofere o protecție bună împotriva șocurilor electrice: acest lucru se aplică în egală măsură protecției de bază împotriva contactului direct, prin intermediul carcasei de protecție cu indice IP, protecției împotriva tensiunii reziduale, protecției la defecțiuni în cazul contactului indirect, reducerea tensiunii excesive la atingere și oprirea automată a alimentării. Selectarea unui instrument de testare adecvat, joacă un rol decisiv în siguranța operatorului. Categoria de măsurare a instrumentului, definește gama admisibilă de aplicații pentru măsurarea și testarea echipamentelor și sistemelor electrice în rețelele de joasă tensiune.

SECVENȚE DE TESTARE ȘI MĂSURĂTORI CHEIE
  • Testarea continuității conductorului de protecție PE : Rezistența fiecărei porțiuni de circuit de legătură la împământare, între terminalul PE și punctele relevante, este măsurată utilizând un curent de test de cel puțin 0,2 A, mergând până la aproximativ 10 A. Datorită faptului că odată cu mărirea valorii curentului de testare, crește și acuratețea rezultatelor, mai ales în cazul în care prevalează valori scăzute ale rezistenței (de exemplu, datorită secțiunii transversale mari și / sau lungimii mai scurte a conductorului), PROFITEST PRIME permite, de asemenea, măsurători cu un curent de test de 25 A. În acest caz, curentul de testare trebuie preluat de la o sursă de alimentare separată electric (de ex. SELV, vezi IEC 60364-4-41, VDE 413.1) având o tensiune maximă de 24 V c.a. sau c.c. Valoarea rezistenței măsurate trebuie să se încadreze în intervalul așteptat în funcție de lungime, secțiunea transversală și materialul conductorului de protecție măsurat. Utilizarea unei surse PELV împământată, poate denatura rezultatele măsurătorilor. Această sarcină de măsurare poate fi realizată într-un mod care economisește timp, utilizând un curent de testare de 200 mA și inversarea automată a polarității, folosind PROFITEST PRIME.
  • Testarea RCD-urilor : Acolo unde se utilizează RCD-uri, funcționarea lor trebuie verificată în conformitate cu specificațiile producătorului. Cerințele de testare pentru sistemele TN sunt stipulate în VDE 0100-410 și DIN VDE 0100-600. IEC 60364 (VDE 0100-410) este decisiv în ceea ce privește sistemele TT și IT. Valorile caracteristice pentru dispozitivele de protecție la supracurent și impedanțele circuitului trebuie să fie astfel încât, dacă se produce o defecțiune de impedanță neglijabilă, între un conductor de fază și un conductor de protecție sau părțile conductoare expuse, deconectarea automată a alimentării va avea loc în timpul specificat.
  • Măsurarea impedanței buclei de defectare: Pentru măsurarea impedanței buclei de defectare, trebuie utilizat un instrument de măsură conform IEC 61557-3. Mașina testată trebuie să fie conectată la sursa de alimentare, cu aceeași frecvență ca și frecvența nominală a sursei de alimentare la locul de instalare prevăzut. Dacă o fluctuație de tensiune apare în rețea în timpul măsurării, o valoare medie validă poate fi calculată pe baza rezultatelor mai multor măsurători. La evaluarea valorilor măsurate trebuie luată în considerare o eroare generală de ± 30%. Datorită faptului că măsurarea se efectuează de obicei la o temperatură a conductorului de +20 ° C, rezultatul măsurătorii la temperatura conductorului de +80 ° C specificată în DIN EN 60909-0 (VDE 0102) trebuie determinat prin conversie, utilizând un factor de corecție de 1,24. Datorită abaterilor frecvenței, a controlului unghiului de fază, a formelor de undă nesinusoidale de tensiune și a instrumentelor de monitorizare a defectelor de punere la pământ, măsurarea impedanței buclei de defectare este problematică sau chiar imposibilă pentru mașinile alimentate prin convertizoare de frecvență. În aceste cazuri, măsurarea impedanței buclei de defect trebuie înlocuită prin testarea atentă la fața locului a legăturii echipotențializare de protecție a mașinii și a sistemului electric. Programele de testare pentru toate măsurătorile relevante ale impedanței buclei fără RCD, cu RCD de tip A DC, RCD de tip B și IΔN / 2 (motoare) sunt instalate în PROFITEST PRIME.
  • Măsurarea rezistenței de izolație: În timpul acestor măsurători cu 500 V c.c. între conductoarele circuitului de alimentare și sistemul conductorarelor de protecție, rezistența de izolație poate să nu fie mai mică de 1 MΩ. O valoare mai mică, de cel puțin 50 kΩ, este permisă pentru anumite părți ale echipamentului electric – spre exemplu, bare de distribuție, conductoare sau sisteme de bare conductoare și ansambluri de contact mobil. Dacă echipamentul electric al mașinii conține dispozitive de protecție la supratensiune, care pot fi declanșate în timpul testului, este permisă deconectarea acestora. Ca alternativă, tensiunea de testare poate fi redusă la o valoare mai mică decât nivelul de declanșare a dispozitivelor de protecție la supratensiune (dar nu mai mică decât valoarea de vârf a tensiunii de alimentare). PROFITEST PRIME este capabil să efectueze aceste măsurători cu tensiune în trepte sau rampă.
  • Testele de tensiune trebuie efectuate cu un instrument care este conform IEC 61180-2, iar frecvența tensiunii trebuie să fie de 50 sau 60 Hz. Tensiunea maximă de încercare trebuie aplicată între conductoarele circuitului de alimentare și circuitul de împământare, pentru o perioadă de aproximativ 1 s. Valoarea maximă corespunde fie, valorii duble a tensiunii nominale de alimentare a echipamentului, fie poate fi fixată la o valoare de 1000 V. Cerințele de testare sunt îndeplinite dacă nu are loc o descărcare perturbatoare. Componentele și dispozitivele care nu sunt clasificate să reziste la această tensiune de testare sau care au fost deja testate în conformitate cu standardele lor de produs, sunt exceptate de la această cerință.
  • Protecție împotriva tensiunii reziduale: componentele sub tensiune, care prezintă o tensiune reziduală mai mare de 60 V după deconectarea alimentării, trebuie descărcate la 60 V sau mai puțin într-o perioadă de 5 s după deconectare, având în vedere ca această rată de descărcare să nu interfereze cu buna funcționare a echipamentului. Componentele cu o sarcină electrică stocată de 60 μC sau mai mică, sunt exceptate de la această cerință. În cazul fișelor/mufelor/conectoarelor sau dispozitivelor similare, a căror retragere duce la expunerea conductoarelor (de exemplu pini), timpul de descărcare la 60 V nu trebuie să depășească 1 s. Notă: Convertoarele și barele de curent continuu au de obicei un timp de descărcare mai mare de 5 s.
  • Măsurarea temperaturii și a umidității atmosferice: fiabilitatea funcțională, funcționarea fără erori, a tuturor echipamentelor electrice trebuie verificată înainte, în timpul și după efectuarea testării la temperaturi atmosferice în intervalul de la + 5 ° la +40 ° C și la o umiditate atmosferică relativă de 50 % la o temperatură de cel mult +40 ° C. Aceste măsurători pot fi efectuate și cu PROFITEST PRIME într-o manieră simplă, prin conectarea unui senzor combinat de temperatură / umiditate.

EVALUARE ȘI DOCUMENTARE Documentația de testare întocmită în conformitate cu EN 60204 1 / VDE 0113 1 conține informații privind laboratorul/firma/persoana care a efectuat testarea, inspectorul și data testării, codificarea rapoartelor în funcție de valorile măsurate, echipamentele și mașinile testate, instrumentele de măsură și testare utilizate în acest scop, precum și o evaluare a rezultatelor testului. Inspecția vizuală, circuitele testate, punctele de măsură PE și rezultatele testelor sunt documentate în raport, la efectuarea testului inițial, iar rezultatele testelor și măsurătorilor necesare sunt înregistrate pentru fiecare circuit împreună cu dispozitivul de protecție asociat.

PROFITEST PRIMEFiind cel mai sigur instrument de testare din clasa sa de produse, PROFITEST PRIME îndeplinește toate criteriile de siguranță pentru CAT III până la 600 V și CAT IV până la 300 V și este aprobat pentru testarea, verificarea și supravegherea măsurilor de protecție în domeniul instalațiilor de joasă tensiune, până la 1000 V c.a. și 1500 V c.c. în conformitate cu DIN EN 61557 / VDE 0413.
Pentru prima dată, pot fi efectuate și măsurători de buclă pentru întrerupătoarele de curent rezidual AC / DC aferente convertizoarelor de frecvență pentru mașini electrice. Modul de control al impulsurilor este un USP metrologic suplimentar, prin intermediul căruia poate fi localizată cu ușurință deteriorarea izolației, de exemplu, în sistemele de conductoare. Datorită faptului că utilizând PROFITEST PRIME, măsurătorile pot fi efectuate atât în ​​sistemele de 690 V c.a., cât și în cele de 800 V c.c. și deoarece pot fi măsurate tensiuni de până la 1000 V c.a. și c.c., un singur instrument este acum suficient pentru testarea electrosecurității sistemelor fotovoltaice și a turbinelor eoliene, precum și a stațiilor de încărcare pentru electromobilitate – acestea în plus, față de posibilitatea de testare a tablourilor electrice, mașinilor și sistemelor industriale.

Flexibilitatea este oferită în special de bateria reîncărcabilă integrată, care furnizează suficientă energie pentru efectuarea a până la 1000 de măsurători în cazul în care nu este posibilă alimentarea din rețea.

IZYTRONIQ : O nouă dimensiune a tehnologiei de testare

IZYTRONIQ

Pentru a simplifica secvențele de testare și cerințele de documentare, valorile măsurate pot fi introduse în software-ul de evaluare IZYTRONIQ al PROFITEST PRIME, prin intermediul funcției push / print, prin utilizarea interfețelor Bluetooth și USB. Astfel, pot fi corelate măsurătorile provenite de la mai multe dispozitive de măsură.

Registrele de testare complete – de la întregul sistem până la punctele individuale de măsură – pot fi introduse prin intermediul software-ului, pentru definirea și salvarea secvențelor și pașilor de testare și pentru documentarea într-un mod pregătit a face față oricărui audit .