Gossen Metrawatt Camille Bauer
Gossen Metrawatt Camille Bauer

Siguranța datelor stocate în centrele de calcul, datorită soluțiilor de monitorizare electronică non-stop

Soluții de monitorizare electrică a centrelor de calcul: disponibilitate 24/7, prin monitorizare constantă a puterii și a curentului de defect.

SOLUȚII DE MONITORIZARE ELECTRICĂ A CENTRELOR DE CALCUL

Disponibilitatea centrelor de calcul

Fiabilitatea datelor stocate în centrele de calcul depinde de multe condiții diferite, printre care și utilizarea și securitatea energiei. Aceste condiții trebuie monitorizate constant pentru a atinge nivelul maxim de disponibilitate posibil. Pentru a sprijini acest lucru, cel mai semnificativ aspect este monitorizarea calității combinate a energiei și detectarea curentului de defect.

Problema

Diverse studii au arătat că problemele legate de calitatea energiei electrice generează costuri care ajung la nivelul de miliarde de dolari în fiecare an. În 2007, studiul pan-european privind efectele calității energiei, realizat de LPQI, a estimat că daunele au fost de 150 de miliarde de dolari anual. Între timp, provocările pentru toată lumea au continuat să crească. Și acest lucru este valabil mai ales pentru centrele de date.

Cerințe

La planificarea alimentării cu energie a unui centru de date, trebuie luate în considerare mai multe cerințe:
 • Siguranța alimentării cu energie și condițiile de mediu
 • Eficiență energetică ridicată pentru minimizarea costurilor operaționale
 • Disponibilitate maximă prin utilizarea surselor alternative de alimentare (UPS, generatoare)
 • Siguranță maximă (protecție împotriva incendiilor, acces, apărare împotriva atacurilor cibernetice)
 • Stabilitatea sistemului și fiabilitatea echipamentului utilizat
 • Posibilitate de extindere ulterioară
 • Gradul de conformitate cu standarde precum DIN EN 50600, etc.

INVESTIȚIA ÎN SECURITATE, PRIN CALITATEA ENERGIEI ELECTRICE

Power quality simplified

Figura 1: Calitatea energiei, simplificată (Sursa: Camille Bauer Metrawatt AG)

Probleme cauzate de :

 • O creștere semnificativă a surselor de perturbații în rețeaua electrică, de exemplu corpuri de iluminat LED, computere, convertizoare de frecvență etc.
 • O alimentare descentralizată, care face rețeaua să fie instabilă
 • UPS în condiții de sarcină redusă
 • Armonici

Efecte posibile ale defectelor apărute :

 • Echipamentele moderne sunt mai sensibile la perturbații și deci se pot defecta mai ușor
 • Dispozitivele de măsură nu reușesc să identifice suficient de repede, regimurile tranzitorii și perturbațiile

Corecție și prevenție :

 • Determinarea situației actuale prin măsurare
 • Detectarea modificărilor în timp
 • Identificarea surselor de perturbații înainte de producerea daunelor
 • Implementarea unui sistem de avertizare timpurie
 • Luarea de măsuri corective
 • Monitorizarea efectelor măsurilor

Scop : Evitarea întreruperilor, a pierderilor costisitoare datorită întreruperii producției și a soluțiilor de alimentare de redundanță, inutile.

Evitarea apariției defectelor este importantă.

Investițiile masive în soluții alternative de alimentare și back-up în cazul centrelor de date ar trebui să conducă la evitarea aceste defecțiuni, dar din cauza condițiilor nefavorabile cauzate de alți utilizatori și a sarcinilor asimetrice, nivelurile limită sunt depășite în mod regulat. De aceea, o monitorizare permanentă a calității energiei electrice devine din ce în ce mai importantă. În funcție de dimensiunea unui centru de date, este logic să monitorizați calitatea energiei furnizate de compania de electricitate (în punctul comun de conexiune – PCC), la toate circuitele de alimentare protejate sau la alimentarea sistemelor de alimentare de redundanță.

PROTECȚIA ECHIPAMENTELOR PRIN INTERMEDIUL MONITORIZĂRII CURENTULUI DIFERENȚIAL (RCM)

Residual Current Monitoring

Figura 2: Monitorizarea curentului rezidual (Sursa: Camille Bauer Metrawatt AG)

Riscuri

 • Apariția curenților reziduali în rețelele de joasă tensiune (de exemplu, centrele de date), nedectați sau detectați prea târziu, constituie un risc fundamental de securitate
 • Curenți de defectare și deteriorarea izolației sunt generate de componente defecte / alte defecte (de exemplu, surse de alimentare în comutație, corpuri de iluminat LED, sisteme server, PV etc.)
 • Centrul de date nu trebuie să își întrerupă activitatea în cazul apariției unei condiții de defect / eroare !
 • Conductoarele supraîncălzite conduc la risc de incendiu !

Beneficii

 • Verificările manuale care necesită mult timp nu mai sunt necesare
 • Monitorizare continuă, în loc de monitorizare limitată numai la starea actuală
 • Securitate juridică în ceea ce privește legea, sponsorii, contabilii (protecția activelor) și companiile de asigurări

MAXIMIZAREA PROFITULUI PRIN REDUCEREA AMPRENTEI DE CARBON

Despre ce este vorba
Eficiența utilizării energiei (EUI) este o cifră tehnică extrem de importantă, care a devenit un standard industrial pentru raportarea eficienței energetice a unui centru de date. Valoarea EUI determină relația dintre energia electrică totală consumată (consumul total de energie) și energia electrică consumată aferentă infrastructurii IT (server, stocare, comutatoare și multe altele). Aceasta înseamnă că valoarea EUI este utilizată pentru a determina eficiența utilizării energiei într-o anumită perioadă.

Deci, valoarea EUI pune cheltuielile totale de energie ale centrelor de date în balanță față de consumul de energie al infrastructurii computerizate, apoi cu o valoare teoretică EUI de 1, eficiența este maximă. În practică, valorile de până la 1,2 sunt considerate a fi foarte eficiente. Asta înseamnă că 20% din energia utilizată este utilizată ineficient. Pe lângă eficiența consumului de energie (EUI), există standarde care devin din ce în ce mai importante, așa cum ar fi EN DIN 50600 și TIA-942. De asemenea, UE promovează acum în mod activ tranziția Europei către o societate cu emisii reduse de carbon și își actualizează regulile pentru a facilita investițiile private și publice necesare în tranziția către energia curată. Chiar și în cadrul reuniunii anuale privind forma economică mondială (2020) a fost anunțată o etichetă de eficiență a centrului de date elvețian, cu scopul inițial de a decarboniza centrele de date din Elveția și de a reduce semnificativ consumul total de energie al acestora.

Data Center

Figura 3: Centru de date (Sursa: Camille Bauer Metrawatt AG)

SOLUȚIE

Monitorizarea următorilor parametri în cadrul instalației principale de distribuție, a instalației secundare de distribuție și până la rack-ul serverului:
 • Consumul de energie pe un timp lung
 • Valorile medii ale puterii active, reactive și aparente
 • Profilul sarcinii
 • Tendința de consum a energiei
 • Valori precise ale consumului de energie, certificate metrologic, precum și date obținute în urma procesului de monitorizare a calității energiei.

Scopul final al acestei monitorizări este creșterea eficienței utilizării energiei.
Scop :
Centrul dvs. de date devine mai „verde”.

DATELE DUMNEAVOASTRĂ, ÎN SIGURANȚĂ, UTILIZÂND SOLUȚIILE NOASTRE

Monitorizare permanentă : Monitorizarea calității energiei electrice și a energiei, 24/7

Analiza calității energiei, inclusiv monitorizarea energiei și a curentului diferențial. Utilizarea transformatoarelor / senzorilor de curent corespunzători dă roade. Toate intr-unul!

 • O soluție certificată de un organism independent (metrologic) certificat (PQ și energie 0.2S)
 • Suportă DIN EN 50600, TIA-942 în domeniul eficienței energetice
 • Raportarea fără software suplimentar
 

Monitorizare mobilă

Găsirea anomaliilor de calitate a energiei și evaluarea temporară a energiei.

Monitorizarea energiei

Soluție profesională pentru înregistrarea consumului de energie până la nivel de rack.

Tester de acumulatoare pentru UPS

Instrument de testare mobilă pentru evaluarea sistemelor de acumulatoare.

METRACELL BT Pro este un instrument de testare universal, portabil și multifuncțional pentru evaluarea și întreținerea sistemelor de acumulatoare și a surselor de alimentare neîntreruptibile, care se bazează în principal pe acumulatoare cu plumb-acid.

 • Metode de măsurare Rct și Rel: posibilele deteriorări electrice și electrochimice ale blocului acumulatorului, sunt detectate în mod fiabil
 • Măsurarea tensiunii: concepută pentru măsurarea tensiunii simple și în bloc, până la 600V DC
 • Test de capacitate: înregistrarea curentului de descărcare și curbei de tensiune
 • Transfer de date: este posibil transferul bazelor de date cu măsurători
 

CALITATEA ENERGIEI ELECTRICE ȘI A ENERGIEI CONSUMATE ÎN DOMENIUL  INDUSTRIAL, CU GESTIONAREA MĂSURĂTORILOR

Software, Systeme und Lösungen

Proiectăm soluții și sisteme modulare specifice clientului, care pot fi extinse în orice moment, indiferent de producător. Prin intermediul interfețelor noastre non-proprietare, integrarea în aplicații și sisteme deja existente utilizând componente de la diferiți producători, nu este o problemă.