Instrumente portabile pentru măsurători deosebite

Instrumentul de măsură cu funcții multiple, cunoscut sub numele de multimetru (din latină – Multus “mult” și greaca veche – μέτρον métron “instrument de măsură”), este un instrument de măsură pentru domeniul electrotehnic, putând fi utilizat pentru o gamă largă de sarcini de măsurare în cele mai diverse aplicații. De obicei, se face distincție între multimetre digitale și analogice. Multimetrele pur analogice (cu afișaj analogic al valorii măsurate) au jucat un rol din ce în ce mai mic în tehnologia de măsurare încă din anii 1990, fiind înlocuite cu multimetre digitale. Pe lângă osciloscop, multimetrul este unul dintre cele mai importante instrumente de măsură și diagnoză utilizat în electronică și inginerie electrică.

Primul multimetru a combinat funcții multiple, precum măsurarea curentului (Amperi), tensiunii (Volți) și a rezistenței (Ohmi). A fost introdus în 1922 sub denumirea de AVOmetru, fiind produs în Anglia. Acest multimetru putea fi utilizat numai pentru măsurarea tensiunii DC.

Caracteristica de bază a fiecărui multimetru este posibilitatea de utilizare a acestuia sub forma unui contor pentru tensiune și curent. De obicei, această funcție acoperă măsurarea mărimilor de DC și AC. De asemenea, o altă caracteristică întâlnită de obicei, este măsurarea rezistenței.

GOSSEN METRAWATT multimeter products for a wide range of applications

Multimetre GOSSEN METRAWATT pentru o gamă largă de aplicații

Astăzi, multe alte funcții fac parte din dotarea de bază a multimetrelor de înaltă calitate, funcții dintre care putem menționa:
  • Testarea continuității conductoarelor
  • Testarea diodelor
  • Măsurarea temperaturii
  • Măsurarea frecvenței
  • Măsurarea capacității condensatoarelor
  • Măsurarea umidității
  • Măsurarea intensității luminoase și multe altele.

TRMS, RMS sau valoare Medie

În funcție de cât de precisă trebuie să fie măsurătoarea, pentru forme speciale ale semnalului măsurat, se recomandă utilizarea unui instrument RMS (Root Mean Square / RMS) sau, chiar mai bine, a unui multimetru TRMS (True Root Mean Square / RMS). Multimetrele AVG (medie) prezintă deficiențe semnificative, mai ales atunci când se măsoară semnale nesinusoidale. Multimetrele TRMS, cum ar fi multimetrele de la GOSSEN METRAWATT, iau în considerare și componentele de curent continuu existente, în plus față de forma de undă AC reală. Astfel, de exemplu, caracteristicile semnalului de control al unghiului de fază pot fi măsurate corect.

Alegerea corectă a categoriei de măsurare


La alegerea multimetrului care va fi utilizat, pe lângă funcționalitatea necesară, este foarte important să luați în considerare categoria de măsurare necesară conform aplicației. Numai în acest fel utilizatorul instrumentului poate fi protejat împotriva vârfurilor de tensiune, așa-numitele regimuri tranzitorii. Categoriile de măsurare CAT I până la CAT IV specifică protecția în legătură cu tensiunea nominală din zona de aplicare: De exemplu, un multimetru din categoria CAT III / 1000V este mai bine protejat decât un multimetru din categoria CAT III / 600V.

Categorie Descriere Aplicații
CAT I Echipament de măsură, fără conectare la rețeaua de alimentare, care nu poate fi asociat categoriilor începând de la CAT II până la CAT IV De exemplu, bateriile
CAT II Măsurători în sisteme electrice, conectate direct la rețeaua de joasă tensiune Prin fișă, de exemplu în aplicații pentru domeniul rezidențial, birouri și laboratoare
CAT III Măsurători în instalații aferente clădirilor Consumatori staționari, tablouri de distribuție, dispozitive conectate permanent la tabloul de distribuție
CAT IV Măsurători la sursa de alimentare, pentru instalații de joasă tensiune Contoare, terminale, dispozitive de protecție primară la supratensiuni

Dezvoltarea și îmbunătățirea constantă a tehnologiei multimetrelor, a condus apariția unei game largi de dispozitive diferite, foarte puternice, oferite de liderii de piață, care pot fi utilizate chiar și pentru cele mai solicitante sarcini de testare și măsură.

Calibrare și etalonare


Calibratoarele manuale sunt generatoare de semnal cu o precizie foarte mare, utilizate pentru reglarea și calibrarea instrumentelor de măsură și a convertoarelor de semnal.

Instrumentele “dual-mode”, sunt calibratoare portabile și totodată multimetre TRMS. Acestea permit măsurarea și generarea simultană a semnalului, reprezentând astfel un sistem complet de calibrare. Automatizarea este asigurată de software-ul de calibrare asociat.

Multimetrele speciale, cum ar fi METRAHIT PM PRIME, permit setarea ratei de reîmprospătare a afișajului digital, astfel încât setarea potențiometrelor, de exemplu, să poată fi verificată direct.

Cabluri de telecomunicație și analiza formei de undă a semnalului


Multimetrele utilizate pentru determinarea surselor defecțiunilor sistemelor de conductoare, măsoară toți parametrii relevanți ai conductorului și ai sistemului, așa cum ar fi tensiunea, curentul, rezistența, rezistența de izolație și buclă, capacitatea și lungimea cablului. Utilizând multimetre speciale, cum ar fi METRAHIT T-COM PLUS, se poate detecta o întrerupere a unui singur fir sau contactul cu un fir neconectat (dezechilibru capacitiv), prin schimbarea polarității, rezultatele fiind afișate rapid sub formă de bare logaritmice. Detectarea semnăturii DSL este posibilă și cu un adaptor opțional.

Înregistrator de date – “data logger”


Așa cum precizează și numele, funcția de înregistrator de date asigură înregistrarea și stocarea cu ușurință,pe o perioadă lungă de timp, a valorilor măsurate. În combinație cu un multimetru, această funcție oferă un sistem complet de testare și măsură pentru înregistrarea pe termen lung a parametrilor sistemelor și mașinilor electrice. Interfețele pentru transmiterea seriei de valori măsurate către un sistem computerizat, permit transferul fără probleme al rezultatelor și evaluărilor.

Vehicule electrice și hibride


METRAHIT IM E-DRIVEÎn cazul vehiculelor electrice și hibride, sistemele de stocare a energiei, cu tensiune de până la 500 V, furnizează energie către sisteme moderne de înaltă tensiune. În viitor, nivelul de tensiune aproximativ se va dubla. Tehnologiile cu tensiuni de funcționare de până la 1.000 V sunt deja utilizate în vehiculele utilitare de astăzi. Tensiunile utilizate în aceste sisteme sunt cu mult peste valorile care pot fi clasificate ca fiind inofensive, necesitând deci verificări profesionale și periodice în ceea ce privește siguranța în funcționare. Iată de ce, multimetre speciale cum ar fi METRAHIT IM E-DRIVE, având categoria de măsurare 1000V CAT III precum și afișaj color, sunt utilizate în aceste aplicații, pentru control și analiză a performanțelor funcționale.

Domeniul aviatic


Pentru industria aviatică, sunt disponibile ca set, multimetre de înaltă calitate cu accesorii speciale,  pentru măsurarea rezistenței de izolație de joasă tensiune, având totodată și funcție de reținere a datelor pentru testarea aeronavelor. O varietate de cabluri și adaptoare speciale de conectare sunt necesare pentru a efectua testele necesare în acest domeniu foarte special.

Medii expuse intemperiilor și cu potențial exploziv

Multimetrele proiectate astfel încât să fie intrinsec sigure, au carcase antistatice, rezistente la impact, fiind utilizate, de exemplu pentru a testa, în atmosfere potențial explozive, contactele cu rezistență redusă din interiorul unui rezervor de combustibil. Un multimetru pentru domenii de utilizare expuse intemperiilor/contaminării, se distinge prin etanșeitatea la praf, carcasa extrem de robustă și protecția împotriva pătrunderii lichidelor. Pentru aceste aplicații, GOSSEN METRAWATT a dezvoltat cele două multimetre speciale METRAHIT Outdoor și METRAHIT 27EX.

Testarea motoarelor electrice / determinarea scurtcircuitelor inter-spire 

Un scurtcircuit între spirele înfășurării, în cazul motoarelor, transformatoarelor sau bobinelor, duce la o reducere a performanței sau chiar la distrugerea acestora. Folosind un multimetru universal de înaltă calitate, cum ar fi METRAHIT IM XTRA și un adaptor special COIL XTRA, fiecare înfășurare poate fi măsurată și verificată pentru detectarea semnelor de deteriorare prematură sau a defectelor. Testarea se realizează cu tensiune de 1 kV, pentru a detecta în mod fiabil defecțiunile care apar numai în condiții de funcționare. Evaluarea se face prin compararea valorilor măsurate, utilizând un afișaj tabelar sau grafic.

Analiza calității energiei 

Creșterea numărului de sarcini neliniare, a dus la creșterea numărului de perturbații ale tensiunii de alimentare. Utilizarea multimetrelor în analiza mobilă a calității energiei electrice, poate reduce sau chiar preveni costurile ridicate datorate întreruperilor neplanificate ale alimentării sau a defectării/deteriorării premature a echipamentelor electrice. Multimetrele de înaltă calitate, cu înregistrator de date și înregistrare de evenimente, cum ar fi METRAHIT ENERGY, pot fi utilizate pentru analiza calității energiei.

Testare bus ASi 

Protocolul ASi, AS-Interface (Actuator-Sensor-Interface), este utilizat pe scară largă, pentru conectarea senzorilor și nu numai. Fie în aplicații industriale, fie în tehnologia comunicației, în laborator sau în aer liber: utilizând tehnologie de ultimă generație și robustețe, multimetrul METRAHIT ASI 3.0 asigură testarea fiabilă, în teren, a interfeței AS, utilizând funcții de adresare și diagnosticare specifice tehnologiei multimetrelor.