Gossen Metrawatt Camille Bauer
Gossen Metrawatt Camille Bauer

Categorii de măsurare conform IEC 61010-1

Measuring categories per IEC 61010-1
Categorie Descriere Aplicații
0* Echipament de măsură, fără conectare la rețeaua de alimentare, care nu poate fi asociat categoriilor începând de la CAT II până la CAT IV De exemplu, bateriile
CAT II Măsurători în sisteme electrice, conectate direct la rețeaua de joasă tensiune Prin fișă, de exemplu în aplicații pentru domeniul rezidențial, birouri și laboratoare
CAT III Măsurători în instalații aferente clădirilor Consumatori staționari, tablouri de distribuție, dispozitive conectate permanent la tabloul de distribuție
CAT IV Măsurători la sursa de alimentare, pentru instalații de joasă tensiune Contoare, terminale, dispozitive de protecție primară la supratensiuni

* În prezent, este luată în considerare posibilitatea de a denumi această categorie în viitor ca „0” sau „CAT 0”.

În ceea ce privește multimetrele și instrumentele de testare, declarația de conformitate CE atestă respectarea reglementărilor europene (directiva de joasă tensiune și directiva EMC).

Declarația CE este o condiție prealabilă pentru punerea produselor în circulație în Comunitatea Europeană. Respectarea este justificată prin îndeplinirea următoarelor standarde: IEC 61010-1 (internațional), DIN EN 61010-1 (versiunea germană) și clasificarea VDE VDE 0411-1, precum și standardele de produs pentru dispozitivele utilizate pentru testarea, măsurarea sau monitorizarea măsurilor de protecție . IEC 61557, părțile 1-16 (internaționale), DIN EN 61557, părțile 1-16 (versiunea germană) și DIN VDE 0413, părțile 1-16.

Cerințele de siguranță pentru echipamentele electrice de măsură, control și utilizare în laborator, sunt descrise în acest standard.

Regulile în vigoare includ:
  • IEC 61010-1:2010 + Cor.:2011
  • DIN EN 61010-1:2011-07
  • VDE 0411-1:2011-07

Standardele de produs în vigoare includ:
  • IEC 61557-1 din 16:2014
  • DIN EN 61557-1 bis 16:2015
  • VDE 0413-1 din 16:2016